Help, ik ben betrokken bij een ongeval

Bent u onverhoopt betrokken bij een (ernstig) verkeersongeval, dan kan de officier van justitie besluiten u te vervolgen. U zult dan worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.

Vertegenwoordiging door een gespecialiseerde advocaat is in zo’n geval onontbeerlijk, want de behandeling van verkeerszaken is gecompliceerd. Voor het veroorzaken van ernstige ongevallen worden vaak forse straffen geëist, zoals langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid. Zeker wanneer er alcohol in het spel is of de maximumsnelheid fors is overschreden.Om alle juridische opties goed te kunnen benutten en de schade zoveel mogelijk te beperken is het zaak dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden starten wij direct een klaagschriftprocedure op. We stellen dan het klaagschrift voor u op en dienen dit zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Bij de behandeling daarvan wordt u vakkundig terzijde gestaan door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Over het algemeen beslist de rechter ter plekke of u het rijbewijs terugkrijgt in afwachting van de uiteindelijke beslissing. Onze ervaring leert dat de rechter meestal in uw voordeel beslist. Dit is een belangrijke stap, want daarmee zal de animo om uw rijbewijs later weer af te nemen sterk verminderen.