Help, ik ben betrokken bij een ongeval

Niet veel mensen weten dat een rijbewijs niet alleen een bewijs van rijvaardigheid is, maar ook een vergunning om te mógen rijden. En net als bij andere vergunningen worden aan de vergunninghouder bepaalde eisen gesteld. Zo moet een bestuurder lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen.

Wanneer de politie het vermoeden heeft dat u niet meer geschikt bent (bijvoorbeeld bij een ernstige alcoholovertreding), dan moet dit worden gemeld aan het CBR dat u vervolgens een maatregel oplegt.

De volgende maatregelen worden door het CBR opgelegd afhankelijk van de geconstateerde overtreding.

Bij rijden onder invloed:

Bij snelheidsoverschrijdingen en gevaarlijk rijgedrag:

Het alcoholslotprogramma bestaat uit de plaatsing van alcoholslot in uw personenauto. Een alcoholslot is een startonderbreker die controleert of u heeft gedronken voordat u de auto start. Naast het alcoholslot in uw auto dient u ook mee te werken aan het motivatieprogramma (een cursus). Het alcoholslotprogramma wordt voor twee jaren opgelegd. Tijdens deze twee jaren kan u alleen in de personenauto met het alcoholslot rijden.

De Raad van State heeft op 4 maart 2015 geoordeeld dat de regeling van het alcoholslotprogramma onvoldoende rekening houdt met de verschillende omstandigheden per geval. Zij heeft besloten dat de regeling rondom het alcoholslotprogramma in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht en heeft voorts besloten dat onder de huidige regeling geen alcoholslotprogramma’s opgelegd mogen worden. Dit geldt vooralsnog enkel voor de zaken die niet onherroepelijk zijn. Concreet betekent dit dat voor de gevallen die normaal gesproken voor een alcoholslotprogramma in aanmerking kwamen nu geen maatregel openstaat bij het CBR. Vooralsnog zullen deze gevallen geen bericht krijgen van het CBR. Dit kan op een later moment veranderen, als bijvoorbeeld de wet wordt aangepast.

Het psychiatrisch onderzoek is een uiterst vervelende en tijdrovende procedure waarbij zeer strenge normen worden gehanteerd door het CBR en de keurende psychiaters. Voldoet u niet aan deze normen, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. De procedures bij het CBR staan helemaal los van een eventuele strafzaak. U wordt dus naast de strafzaak regelmatig geconfronteerd met de zeer zware gevolgen van een maatregel van het CBR.

Tegen de maatregelen van het CBR kan bezwaar worden gemaakt. De termijn voor bezwaar is 6 weken na de dagtekening van de beslissing. Bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Het CBR kijkt niet naar persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat u het rijbewijs nodig heeft voor uw werk noch het feit dat het de eerste keer is.

Het is van het grootste belang dat u bij een procedure met het CBR zo snel mogelijk onze hulp inroept, omdat daarmee de kans op succes wordt vergroot. Laat geen bezwaartermijnen verlopen, want voor u het weet wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Wij kennen de procedures en begeleiden u bij de keuring en het onderzoek. Bovendien weten wij als geen ander wat uw rechten zijn.